برچسب‌ها: مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر وفاداری مشتریان و کسب مزیت

  • صفحه اصلی
  • برچسب:

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک بر وفاداری مشتریان و کسب مزیت رقابتی در صنعت ساختمان

هزاره سوم عرصه تاخت و تاز اطلاعات و فناوری های جدید در محیطی به شدت پیچیده است. در این برهه از زمان، تغییرات مداوم، جزئی جدا ناشدنی از سازمان ها به منظور بقا در محیط است، اما تغییر به تنهایی کافی نیست. تغییر باید مبتنی بر جمع آوری داده های مناسبی از محیط خارجی و […]

بیشتر بخوانید