برچسب‌ها: آزمایش اسلامپ بتن

آزمایش اسلامپ بتن

تست اسلامپ بتن چیست؟   برای تعیین مناسب بودن و کارآیی بتن، می‌توان سختی یا قوام آن را با استفاده از تست اسلامپ بتن اندازه گیری کرد. اسلامپ بتن یک آزمایش ساده برای تعیین میزان روانی بتن است. مرطوب بودن بتن کارآیی و سهولت در بتن ریزی را برای نیازهای مختلف ساختمانی تعیین می‌کند. کار […]

بیشتر بخوانید