بتن ریزی بازسازی بیمارستان موقوفه مفرح

بتن ریزی بازسازی بیمارستان موقوفه مفرح توسط ستوده بتن انجام شده است.

بیمارستان مفرح
بتن ریزی بازسازی و گسترش بیمارستان
بالای 10000 متر
خیابان بهمنیار
error: Content is protected !!
Open chat
سوالی دارید ؟
سوالی دارید ؟