آزمایشگاه

دوره آزمایش های بتن و ارزیابی نتایج آزمایشگاهی

برگزاری دوره آزمایش های بتن و ارزیابی نتایج آزمایشگاهی به صورت تئوری در سالن اجتماعات ، مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و این دوره به صورت کارگاهی در شرکت ستوده بتن  برنامه_دوره_آموزشی_آزمایشهای_بتن_24_بهمن_ماه برنامه_دوره_آموزشی_آزمایشهای_بتن_25_بهمن_ماه

بیشتر بخوانید

آزمایش مقامت فشاری بتن

آزمایش مقاومت فشاری بتن، که توسط جک بتن شکن انجام می شود، یکی از مهم ترین آزمایش ها برای تعیین مقاومت بتن می باشد. برای انجام این آزمایش، بتن آماده تولید شده، در قالب ریخته شده و سپس به مدت 28 روز داخل آب قرار می گیرد. بعد از 28 روز ، این آزمایش انجام […]

بیشتر بخوانید

آزمایش اسلامپ بتن

تست اسلامپ بتن چیست؟   برای تعیین مناسب بودن و کارآیی بتن، می‌توان سختی یا قوام آن را با استفاده از تست اسلامپ بتن اندازه گیری کرد. اسلامپ بتن یک آزمایش ساده برای تعیین میزان روانی بتن است. مرطوب بودن بتن کارآیی و سهولت در بتن ریزی را برای نیازهای مختلف ساختمانی تعیین می‌کند. کار […]

بیشتر بخوانید