ستوده بتن در نظر دارد با برگزاری یک مسابقه تحت عنوان ارسال مقالات برگزیده، مقالات ارسالی شما را بررسی کرده و به بهترین مقالات جوایز نفیسی اهدا کند. برای شرکت در مسابقه تنها کافی است فرم زیر را کامل کرده و مقاله خود را نیز به آن پیوست کرده و ارسال نمایید.

 

مسابقه مقاله ستوده بتن