مدیر عامل

دکتر محمدحسین رئیسی، مدیرعامل هولدینگ ستوده بتن، دبیر انجمن بتن ایران، از کارآفرینان صنعت بتن کشور می باشند که با سابقه تحصیلی درخشان توانسته اند نقش موثری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کنند. دکتر رئیسی مدرک لیسانس رشته مدیریت بازرگانی خود را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرده است و در ادامه فوق لیسانس و دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه تهران دریافت کرد.

دکترمحمدحسین رئیسی

aqa_raeisi_sotode_beton

دکتر محمدحسین رئیسی سوابق علمی درخشانی نیز دارد و مقالات و آثار او در کتاب‌ها و کنفرانس‌های مختلف منتشر و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از جمله سوابق منتشر شده از دکتر رئیسی می‌توان به جدول زیر استناد کرد:

نوع فعالیت پژوهشی

عنوان

سال انتشار

نشریه/انتشارات/کنفرانس

نام همکاران

مقاله

بررسی تاثیر آميخته بازاريابی سبز بر مزيت رقابتی توليدكنندگان بتن با رویکرد حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی:ستوده بتن)

1399

اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی

مقاله

بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی  و تعهد سازمانی (مطالعه موردی:شرکت ستوده بتن)

1399

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

محمد صادق مسچی

مقاله

بررسی تاثير استفاده از هوش مصنوعی بر رفتار مصرف کننده در خرید اینترنتی

1399

پنجمین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری، و مدیریت شهری

محمد صادق مسچی

مقاله

بررسی تاثیر قابلیت­های بازاریابی بر حس­گری و شکل­گیری استراتژی خلاق در صنعت ساختمان

1399

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

علی نیک سرشت

مقاله

شناسایی راه کارهای ارتقا تاثیرگذاری تبلیغات در بهبود ارزش ویژه برند

1400

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

محمد صادق مسچی

کتاب

مدیریت برند و بازاریابی صنعتی با رویکرد تامین کنندگان مصالح ساختمانی

1399

انتشارات شریف زاده

کتاب

مدیریت زنجیره تامین

1400

انتشارات بازاریابی

محمد صادق مسچی

کتاب

تجزیه  و تحلیل بازاریابی

1399

نشر اتحاد

نیما پیشوا، علی نیک‌سرشت،

کتاب

کتاب امنیت سایبری برای شرکت‌ها

1399

نشر بازاریابی

حانیه رئیسی، علی نیک سرشت
کتاب

استراتژی بازاریابی دیجیتال

1399

نشر بازاریابی

محمدحسین رئیسی، فرزانه نیک سرشت
کتاب

هوش مصنوعی ناب

1398

انتشارات نسل نواندیش

محمد صادق مسچی،

علی نیک سرشت

کتاب

تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال (تئوری + عملی + لغات تخصصی این حوزه)

1399

نشر بازاریابی

علی نیک‌سرشت،

فرزانه نیک‌سرشت

کتاب

هوش مصنوعی کاربردی برای رهبران کار و کسب

1399

نشر بازاریابی

نیما پیشوا، علی نیک سرشت

کتاب

هنر بازاریابی

1398

نارون دانش

علی نیک سرشت

کتاب

بلاک چین

1399

نشر بازاریابی

علی نیک سرشت

کتاب

هوش مصنوعی

1399

نشر بازاریابی

حانیه رئیسی، علی نیک سرشت

پایان نامه

کشف و بررسی نحوه ادراک و استدلال مشتریان به منظور شناسایی الگوهای تصمیم گیری ایشان در مواجه با محصول/خدمت نوظهور

1400

دکتر محمدحسین رئیسی، مدیرعامل هولدینگ ستوده بتن، دبیر انجمن بتن ایران، از کارآفرینان صنعت بتن کشور می باشند که با سابقه تحصیلی درخشان توانسته اند نقش موثری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کنند. دکتر رئیسی مدرک لیسانس رشته مدیریت بازرگانی خود را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرده است و در ادامه فوق لیسانس و دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه تهران دریافت کرد.

دکترمحمدحسین رئیسی

aqa_raeisi_sotode_beton

دکتر محمدحسین رئیسی سوابق علمی درخشانی نیز دارد و مقالات و آثار او در کتاب‌ها و کنفرانس‌های مختلف منتشر و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از جمله سوابق منتشر شده از دکتر رئیسی می‌توان به جدول زیر استناد کرد:

نوع فعالیت پژوهشی

عنوان

سال انتشار

نشریه/انتشارات/کنفرانس

نام همکاران

مقاله

بررسی تاثیر آميخته بازاريابی سبز بر مزيت رقابتی توليدكنندگان بتن با رویکرد حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی:ستوده بتن)

1399

اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی

مقاله

بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی  و تعهد سازمانی (مطالعه موردی:شرکت ستوده بتن)

1399

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

محمد صادق مسچی

مقاله

بررسی تاثير استفاده از هوش مصنوعی بر رفتار مصرف کننده در خرید اینترنتی

1399

پنجمین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری، و مدیریت شهری

محمد صادق مسچی

مقاله

بررسی تاثیر قابلیت­های بازاریابی بر حس­گری و شکل­گیری استراتژی خلاق در صنعت ساختمان

1399

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

علی نیک سرشت

مقاله

شناسایی راه کارهای ارتقا تاثیرگذاری تبلیغات در بهبود ارزش ویژه برند

1400

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

محمد صادق مسچی

کتاب

مدیریت برند و بازاریابی صنعتی با رویکرد تامین کنندگان مصالح ساختمانی

1399

انتشارات شریف زاده

کتاب

مدیریت زنجیره تامین

1400

انتشارات بازاریابی

محمد صادق مسچی

کتاب

تجزیه  و تحلیل بازاریابی

1399

نشر اتحاد

نیما پیشوا، علی نیک‌سرشت،

کتاب

کتاب امنیت سایبری برای شرکت‌ها

1399

نشر بازاریابی

حانیه رئیسی، علی نیک سرشت
کتاب

استراتژی بازاریابی دیجیتال

1399

نشر بازاریابی

محمدحسین رئیسی، فرزانه نیک سرشت
کتاب

هوش مصنوعی ناب

1398

انتشارات نسل نواندیش

محمد صادق مسچی،

علی نیک سرشت

کتاب

تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال (تئوری + عملی + لغات تخصصی این حوزه)

1399

نشر بازاریابی

علی نیک‌سرشت،

فرزانه نیک‌سرشت

کتاب

هوش مصنوعی کاربردی برای رهبران کار و کسب

1399

نشر بازاریابی

نیما پیشوا، علی نیک سرشت

کتاب

هنر بازاریابی

1398

نارون دانش

علی نیک سرشت

کتاب

بلاک چین

1399

نشر بازاریابی

علی نیک سرشت

کتاب

هوش مصنوعی

1399

نشر بازاریابی

حانیه رئیسی، علی نیک سرشت

پایان نامه

کشف و بررسی نحوه ادراک و استدلال مشتریان به منظور شناسایی الگوهای تصمیم گیری ایشان در مواجه با محصول/خدمت نوظهور

1400

دکتر محمدحسین رئیسی، مدیرعامل هولدینگ ستوده بتن، دبیر انجمن بتن ایران، از کارآفرینان صنعت بتن کشور می باشند که با سابقه تحصیلی درخشان توانسته اند نقش موثری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کنند. دکتر رئیسی مدرک لیسانس رشته مدیریت بازرگانی خود را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرده است و در ادامه فوق لیسانس و دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه تهران دریافت کرد.

دکترمحمدحسین رئیسی

aqa_raeisi_sotode_beton

دکتر محمدحسین رئیسی سوابق علمی درخشانی نیز دارد و مقالات و آثار او در کتاب‌ها و کنفرانس‌های مختلف منتشر و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از جمله سوابق منتشر شده از دکتر رئیسی می‌توان به جدول زیر استناد کرد:

نوع فعالیت پژوهشی

عنوان

سال انتشار

نشریه/انتشارات/کنفرانس

نام همکاران

مقاله

بررسی تاثیر آميخته بازاريابی سبز بر مزيت رقابتی توليدكنندگان بتن با رویکرد حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی:ستوده بتن)

1399

اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی

مقاله

بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی  و تعهد سازمانی (مطالعه موردی:شرکت ستوده بتن)

1399

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

محمد صادق مسچی

مقاله

بررسی تاثير استفاده از هوش مصنوعی بر رفتار مصرف کننده در خرید اینترنتی

1399

پنجمین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری، و مدیریت شهری

محمد صادق مسچی

مقاله

بررسی تاثیر قابلیت­های بازاریابی بر حس­گری و شکل­گیری استراتژی خلاق در صنعت ساختمان

1399

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

علی نیک سرشت

مقاله

شناسایی راه کارهای ارتقا تاثیرگذاری تبلیغات در بهبود ارزش ویژه برند

1400

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

محمد صادق مسچی

کتاب

مدیریت برند و بازاریابی صنعتی با رویکرد تامین کنندگان مصالح ساختمانی

1399

انتشارات شریف زاده

کتاب

مدیریت زنجیره تامین

1400

انتشارات بازاریابی

محمد صادق مسچی

کتاب

تجزیه  و تحلیل بازاریابی

1399

نشر اتحاد

نیما پیشوا، علی نیک‌سرشت،

کتاب

کتاب امنیت سایبری برای شرکت‌ها

1399

نشر بازاریابی

حانیه رئیسی، علی نیک سرشت
کتاب

استراتژی بازاریابی دیجیتال

1399

نشر بازاریابی

محمدحسین رئیسی، فرزانه نیک سرشت
کتاب

هوش مصنوعی ناب

1398

انتشارات نسل نواندیش

محمد صادق مسچی،

علی نیک سرشت

کتاب

تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال (تئوری + عملی + لغات تخصصی این حوزه)

1399

نشر بازاریابی

علی نیک‌سرشت،

فرزانه نیک‌سرشت

کتاب

هوش مصنوعی کاربردی برای رهبران کار و کسب

1399

نشر بازاریابی

نیما پیشوا، علی نیک سرشت

کتاب

هنر بازاریابی

1398

نارون دانش

علی نیک سرشت

کتاب

بلاک چین

1399

نشر بازاریابی

علی نیک سرشت

کتاب

هوش مصنوعی

1399

نشر بازاریابی

حانیه رئیسی، علی نیک سرشت

پایان نامه

کشف و بررسی نحوه ادراک و استدلال مشتریان به منظور شناسایی الگوهای تصمیم گیری ایشان در مواجه با محصول/خدمت نوظهور

1400

دکتر محمدحسین رئیسی، مدیرعامل هولدینگ ستوده بتن، دبیر انجمن بتن ایران، از کارآفرینان صنعت بتن کشور می باشند که با سابقه تحصیلی درخشان توانسته اند نقش موثری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کنند. دکتر رئیسی مدرک لیسانس رشته مدیریت بازرگانی خود را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرده است و در ادامه فوق لیسانس و دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه تهران دریافت کرد.

دکترمحمدحسین رئیسی

aqa_raeisi_sotode_beton

دکتر محمدحسین رئیسی سوابق علمی درخشانی نیز دارد و مقالات و آثار او در کتاب‌ها و کنفرانس‌های مختلف منتشر و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از جمله سوابق منتشر شده از دکتر رئیسی می‌توان به جدول زیر استناد کرد:

نوع فعالیت پژوهشی

عنوان

سال انتشار

نشریه/انتشارات/کنفرانس

نام همکاران

مقاله

بررسی تاثیر آميخته بازاريابی سبز بر مزيت رقابتی توليدكنندگان بتن با رویکرد حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی:ستوده بتن)

1399

اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی

مقاله

بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی داخلی  و تعهد سازمانی (مطالعه موردی:شرکت ستوده بتن)

1399

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

محمد صادق مسچی

مقاله

بررسی تاثير استفاده از هوش مصنوعی بر رفتار مصرف کننده در خرید اینترنتی

1399

پنجمین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری، و مدیریت شهری

محمد صادق مسچی

مقاله

بررسی تاثیر قابلیت­های بازاریابی بر حس­گری و شکل­گیری استراتژی خلاق در صنعت ساختمان

1399

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

علی نیک سرشت

مقاله

شناسایی راه کارهای ارتقا تاثیرگذاری تبلیغات در بهبود ارزش ویژه برند

1400

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

محمد صادق مسچی

کتاب

مدیریت برند و بازاریابی صنعتی با رویکرد تامین کنندگان مصالح ساختمانی

1399

انتشارات شریف زاده

کتاب

مدیریت زنجیره تامین

1400

انتشارات بازاریابی

محمد صادق مسچی

کتاب

تجزیه  و تحلیل بازاریابی

1399

نشر اتحاد

نیما پیشوا، علی نیک‌سرشت،

کتاب

کتاب امنیت سایبری برای شرکت‌ها

1399

نشر بازاریابی

حانیه رئیسی، علی نیک سرشت
کتاب

استراتژی بازاریابی دیجیتال

1399

نشر بازاریابی

محمدحسین رئیسی، فرزانه نیک سرشت
کتاب

هوش مصنوعی ناب

1398

انتشارات نسل نواندیش

محمد صادق مسچی،

علی نیک سرشت

کتاب

تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال (تئوری + عملی + لغات تخصصی این حوزه)

1399

نشر بازاریابی

علی نیک‌سرشت،

فرزانه نیک‌سرشت

کتاب

هوش مصنوعی کاربردی برای رهبران کار و کسب

1399

نشر بازاریابی

نیما پیشوا، علی نیک سرشت

کتاب

هنر بازاریابی

1398

نارون دانش

علی نیک سرشت

کتاب

بلاک چین

1399

نشر بازاریابی

علی نیک سرشت

کتاب

هوش مصنوعی

1399

نشر بازاریابی

حانیه رئیسی، علی نیک سرشت

پایان نامه

کشف و بررسی نحوه ادراک و استدلال مشتریان به منظور شناسایی الگوهای تصمیم گیری ایشان در مواجه با محصول/خدمت نوظهور

1400

دکتر محمدحسین رئیسی دارای سوابق حرفه ای بسیار درخشانی نیز است. او با سن کم اما با تلاش و هوش زیاد توانسته در سال 1400 تندیس افتخار مدیران شایسته در توسعه کسب و کار را دریافت کند. او همچنین تندیس افتخار از سومین جشنواره حاتم جهت حمایت از تولید ملی را نیز اخذ کرده است. تمامی افتخارات دکتر رئیسی به دلیل داشتن سوابق کاری قوی و کارآفرینی در حوزه‌های مختلف صنعتی است. او هم اکنون مدیر عامل شرکت ستوده بتن و عضو هیئت مدیره شرکت پخش مواد غذایی یاران است. از دیگر امور حرفه‌ای دکتر رئیسی در صنایع مختلف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مشارکت در مدیریت کارخانه پوشاک بهبود
  • مشارکت در مدیریت کلینیک زیبایی بیوتی فکتوری
  • مشارکت در توسعه سیستم حمل و نقل شرکت بوتان ران
  • مشاوره و مشارکت در مدیریت در زمینه توسعه شرکت‌های عمرانی، تولیدی، زیبایی