محدوده سرویس دهی


با توجه به اینکه بتن پس از تولید و انتقال به میکسر، تا فاصله خاصی می تواند حمل شود، مناطقی که تحت پوشش ستوده بتن هستند و بتن ریزی در آن ها توسط ستوده بتن انجام می شود، به شرح زیر می باشند :

منطقه 12 قیام، بهارستان، ایران، بازار، خ حداد عادل، خ یزدی
منطقه 13 پیروزی، نیرو هوایی، صفا، اقبال لاهوردی، منتظری، میدان شهدا، شکوفه
منطقه 14 چهارصد دستگاه، فرزانه، نیکنام، محلاتی، دولاب، نبرد، پاسدار گمنام، دهم فروردین، زینتی افخم، صد دستگاه، افراسیابی، شیوا، دژکام ، آهنگ، شیخ الرئیس
منطقه 15 میدان خراسان، مینا جنوبی، خ مخبر، قره یاضی، خ فرزانه، خ ابوذر، مقداد، زمزم، خاوران، کیانشهر، مسعودیه، والفجر، افسریه، بسیج، شوش، بعثت، 17 شهریور
منطقه 16 نازی آباد، خزانه، دستواره، یاخچی آباد، جوادیه، علی آباد
منطقه 19 عبدل آباد، نعمت آباد
منطقه 20 فدائیان اسلام، شهر ری