• صفحه اصلی

آزمایش استاندارد برای تعیین مقدار هوای مخلوط بتن تازه به روش فشاری

آزمایش استاندارد برای تعیین مقدار هوای مخلوط بتن تازه به روش فشاری

تاریخ آزمایش : 25/02/1400

محل انجام آزمایش : آزمایشگاه شرکت ستوده بتن

تعیین مقدار هوای بتن تازه مخلوط شده با دستگاه تعیین درصد هوای بتن نوع (A) مطابق استاندارد ملی ایران شماره 15904

هدف از این آزمایش تعیین مقدار هوای موجود در بتن تازه مخلوط شده از طریق مشاهده تغییر حجم بتن در اثر تغییر فشار است

این فرایند مشتمل بر کاهش حجم هوا در نمونه بتنی از طریق مشاهده پایین آمدن سطح آب ، تحت فشار هوای وارده است . مقدار افت آب بر حسب درصد هوا واسنجی شده و به عنوان درصد هوا در نمونه بتن بیان می شود.

A1=h1-h2

A1 = مقدار هوای ظاهری بتن تازه

h1 = سطح آب خوانش شده در فشار P (1.5 کیلوپاسکال)

h2 = سطح آب خوانش شده در فشار  صفر پس از آزاد نمودن فشار P

نتایج آزمایش

h1=5.5              h2=6.8

A1=h1-h2=1.3

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *