برای انتخاب بهترین شعار برای ستوده بتن، برآن شدیم مسابقه ای ترتیب دهیم تا علاقه مندان در آن شرکت کرده و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند. همچنین برای این مسابقه جایزه ای نیز در نظر گرفتیم.

بعد از ارسال شعارهای زیادی توسط کاربران، یکی از زیباترین آن ها که با کیفیت بالای ارائه خدمات مجموعه بتن ستوده همخوانی داشت، انتخاب شد. شعار زیبای “کار خوب ستوده می شود” که به عنوان شعار ستوده بتن انتخاب شد، توسط آقای حیدری ارسال شد که در یک مراسم حضوری از ایشان تقدیر و جایزه ای نیز تقدیم ایشان شد.

 

برای انتخاب بهترین شعار برای ستوده بتن، برآن شدیم مسابقه ای ترتیب دهیم تا علاقه مندان در آن شرکت کرده و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند. همچنین برای این مسابقه جایزه ای نیز در نظر گرفتیم.

بعد از ارسال شعارهای زیادی توسط کاربران، یکی از زیباترین آن ها که با کیفیت بالای ارائه خدمات مجموعه بتن ستوده همخوانی داشت، انتخاب شد. شعار زیبای “کار خوب ستوده می شود” که به عنوان شعار ستوده بتن انتخاب شد، توسط آقای حیدری ارسال شد که در یک مراسم حضوری از ایشان تقدیر و جایزه ای نیز تقدیم ایشان شد.

 

برای انتخاب بهترین شعار برای ستوده بتن، برآن شدیم مسابقه ای ترتیب دهیم تا علاقه مندان در آن شرکت کرده و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند. همچنین برای این مسابقه جایزه ای نیز در نظر گرفتیم.

بعد از ارسال شعارهای زیادی توسط کاربران، یکی از زیباترین آن ها که با کیفیت بالای ارائه خدمات مجموعه بتن ستوده همخوانی داشت، انتخاب شد. شعار زیبای “کار خوب ستوده می شود” که به عنوان شعار ستوده بتن انتخاب شد، توسط آقای حیدری ارسال شد که در یک مراسم حضوری از ایشان تقدیر و جایزه ای نیز تقدیم ایشان شد.

 

برای انتخاب بهترین شعار برای ستوده بتن، برآن شدیم مسابقه ای ترتیب دهیم تا علاقه مندان در آن شرکت کرده و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند. همچنین برای این مسابقه جایزه ای نیز در نظر گرفتیم.

بعد از ارسال شعارهای زیادی توسط کاربران، یکی از زیباترین آن ها که با کیفیت بالای ارائه خدمات مجموعه بتن ستوده همخوانی داشت، انتخاب شد. شعار زیبای “کار خوب ستوده می شود” که به عنوان شعار ستوده بتن انتخاب شد، توسط آقای حیدری ارسال شد که در یک مراسم حضوری از ایشان تقدیر و جایزه ای نیز تقدیم ایشان شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *