افتخارات

مجموعه ستوده بتن در طی سال ها فعالیت در حوزه بتن کشور، موفق به کسب افتخارات زیادی شده است که در ادامه برخی از آن ها را برای شما مشتریان گرامی این مجموعه، قرار داده ایم.

مجموعه ستوده بتن در طی سال ها فعالیت در حوزه بتن کشور، موفق به کسب افتخارات زیادی شده است که در ادامه برخی از آن ها را برای شما مشتریان گرامی این مجموعه، قرار داده ایم.

مجموعه ستوده بتن در طی سال ها فعالیت در حوزه بتن کشور، موفق به کسب افتخارات زیادی شده است که در ادامه برخی از آن ها را برای شما مشتریان گرامی این مجموعه، قرار داده ایم.

مجموعه ستوده بتن در طی سال ها فعالیت در حوزه بتن کشور، موفق به کسب افتخارات زیادی شده است که در ادامه برخی از آن ها را برای شما مشتریان گرامی این مجموعه، قرار داده ایم.

• دارنده تندیس مدیر برتر

• برگزیده سومین جشنواره حمایت از تولید ملی حاتم

• دارنده تندیس از اجلاس سراسری کارآفرینی سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی

• عضویت در انجمن کیفیت ایران (IRSQ)

• عضویت در انجمن صنفی تولید کنندگان بتن کشور

برخی از افتخارات
• اخذ گواهینامه و پروانه علامت استاندارد تا رده مقاومت (C50) 
• دارنده گواهینامه (ISO 9001) در مدیریت کیفیت
• دارنده گواهینامه (ISO 14001) در مدیریت محیط زیست
• دارنده گواهینامه (ISO 45001) در ایمنی و سلامت
• عضویت در انجمن بتن ایران (ICI)
• دارنده سیمرغ جشنواره فجر مدیریت 1400