• صفحه اصلی

آزمایش استاندارد برای تعیین غلظت نرمال و گیرش سیمان هیدرولیکی توسط سوزن ویکات و همچنین تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان

تاریخ آزمایش : 14/11/99

محل انجام آزمایش : آزمایشگاه شرکت ستوده بتن

  1. نتایج آزمایش فیزیکی برای تعیین غلظت نرمال ، گیرش اولیه و نهایی سیمان

1-1. آزمایش تعیین غلظت نرمال سیمان

غلظت نرمال سیمان عبارت است از میزان آب مورد نیاز برای تهیه خمیر نرمال سیمان مطابق با استاندارد.

میزان فرورفتگی (میلی متر)

رطوبت (درصد)

استاندارد

ردیف

کامل 28 ASTM C187 1
20 26 ASTM C187 2
11 22 ASTM C187 3

پس غلظت خمیر سیمان مورد آزمایش در درصد رطوبت 22 نرمال بوده است.

 

-2.آزمایش تعیین گیرش اولیه و نهایی سیمان

تعیین زمان گیرش سیمان جهت پی بردن به سلامت سیمان و همچنین برای برنامه ریزی و زمان بندی در کار، جهت انتقال و تخلیه به موقع بتن در محل پروژه ضروری می باشد .

ملاحظات

میزان نفوذ سوزن

(میلی متر)

زمان سپری شده از شروع آزمایش(دقیقه)

ردیف

40 30 1
گیرش اولیه سیمان 24 45 2
20 60 3
3 300
گیرش نهایی سیمان 0 315 4

. نتایج آزمایش مکانیکی جهت تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان

 

سن نمونه ( روز)
مقاومت فشاری میانگین (Kg/Cm2)
ملاحظات
3 120 مطابقت با مقادیر استاندارد مبحث 9
7 195 مطابقت با مقادیر استاندارد مبحث 9
28 335 مطابقت با مقادیر استاندارد مبحث 9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *